Rainbow bridge

Botis z Peronówki (2003.11.23 - 2015.09.06)

Botis z Peronówki

Father:

Borko Kollárov dvor
Mother:

Balrog z Peronówki (2003.11.23 - 2010.08.18)

Balrog z Peronówki

Father:

Borko Kollárov dvor
Mother:

Merry Bell z Molu Es (2001.10.18 - 2015.12.02)

Merry Bell z Molu Es

Father:

Amur z Ďáblova kaňonu
Mother:

Jolly z Molu Es (2000.05.15-2016.01.30)

Jolly z Molu Es

Father:

Ali Reolup
Mother:

Bolton Eden Severu (1998.12.13 - 2006.12.08)

Bolton Eden severu

Father:

Adon Irpruš
Mother: